Iyzıco Ayarları ve Kurulumu


Iyzico ödeme metoduna ilişkin bilgilerinizi düzenlediğiniz panel seçeneğidir.

İyzico Kurulumu yapabilmeniz için öncelikle aşağıdaki bilgileri İyzico firmasından talep ediniz.

– API ID (Api Anahtarı)

– API SECRET KEY (Api Güvenlik Anahtarı)

Bu bilgileri aldıktan sonra sitenizin Yönetim Panelinde > Ödeme Ayarları > İyzico Ayarları sayfasına geliniz.

İlgili alandan  İyzico firmasından aldığınız bilgileri ilgili alanlara yazınız. Bu aşamada iyzico kurulumunun 1. adımı tamamlanmış olacaktır.

İyzico ile Ödeme metodunu test etmek için, sitenizde 1 tl’lik test ürünü oluşturunuz. Daha sonra iyzico ile ödeme ile sitenizde bu ürünün ödemesini yapınız. En son adımda sorunsuz bir şekilde “Sipariş Başarılı” sayfasını gördüğünüzde iyzico kurulumunun son adımıda tamamlanmış olacaktır.

Iyzicoayarlari